Gyászhír2022-05-06 09:28:53

Dr. Kottász Béla

(1945-2022)

 

 

Sátoraljaújhelyen született, de már gimnazista korától Pécsett lakott. Pécsi lakosként is ragaszkodott a szülőföld gyökereihez és jó magyar hazafiként ápolta a hegyaljai kapcsolatát. Rajongásig szerette a természetet, a Balatont és a sportot, többször játszott a magyar röplabda válogatott ifjúsági csapatában.

 

1970. évben a Pécsi Tudományegyetemen jogi doktorrá avatták. Két év múlva kiváló eredménnyel sikeresen letette az ügyvédi szakvizsgát és még az év szeptemberében a Pécsi Ügyvédi Kamara tagja lett.1975. évben kötött házasságot. Példamutató, gondos szülőként nevelte két gyermekét, Bélust és Gergőt.

 

Az ügyvédi munkát a Siklósi Ügyvédi Munkaközösség tagjaként kezdte, majd a Pécsi 2.számú Ügyvédi Munkaközösségben folytatta, később pedig egyéni ügyvédként dolgozott. Ügyvédi kamarai tagsága lemondással 2018. januárjában szűnt meg. A Pécsi Ügyvédi Kamarában egyébként több cikluson keresztül volt tisztségviselő, így a fegyelmi tanács tagja és később 2006. évtől visszavonulásáig a fegyelmi bizottság elnöki tisztét betöltötte be. Már egyetemi hallgató korában is tudományos igénnyel tanulta a szakmát A büntetőjogi tanszéken demonstrátor volt. Szakmai cikkeket írt, perbeszéd versenyt nyert. Ügyvédként hathatósan képviselte az ügyfelek érdekeit. Sikeresen járt el intézmények és gazdasági szervezetek ügyében. Hivatását mindig a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok betartásával úgy gyakorolta, hogy mindvégig az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsított. Kiváló szaktudása, felkészültsége, lelkiismeretes munkája és erkölcsi értékrendje példa lehet az ügyvédi hivatást gyakorlók számára.

 

Szervezete a kórt nem tudta legyőzni és így 2022. május 6.-án örökre távozott. Nyugodjon

békében, emlékét megőrizzük!

Vissza