MÜK - Országos levéltár2015-11-26 14:47:12

A Magyar Ügyvédi Kamara az Üt. 12. § (2) bekezdés f) pontja, 27/A. § (2) bekezdése, valamint 112. § (1) bekezdés k) pontjában írt rendelkezések alapján, figyelemmel a 4/2005.(VI.25.) Szabályzatára, az Országos Levéltár működtetésére szerződést kötött a Rhenus Office Systems Hungary Kft-vel (Szolgáltató).

 

A szerződés hatályosságának kezdő időpontja: 2014. november 01.

 

A Szolgáltató teljes körű szolgáltatást nyújt.

 

A fent hivatkozott törvényi rendelkezések, és a Szabályzatban foglaltak alapján az Országos Levéltárban kötelezően elhelyezendő iratok (elektronikus cégiratok papír alapú dokumentumai) csomagolása, szállítása, őrzése, kezelése költségeit a Magyar Ügyvédi Kamara viseli.

 

A felmerülő igény esetén a Szolgáltatóval kell a kapcsolatot felvenni.

Levéltár elérhetősége: 24/887-180

e-mail: dataservice-ros-budapest@hu.rhenus.com

 

Az átadásra kerülő cégiratokat minimálisan cégjegyzékszám és cégnév feltüntetésével, cégenként külön irattartóban (dossziéban), lista szerint kell átadni.

 

A Szolgáltató egyéb irattári szolgáltatásra is vállalkozik, erre azonban az igénybevevőnek külön szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. 

Vissza