Irodagondnok - kirendelt védő2022-03-21 08:40:14

Az irodagondnoki feladatokat ellátó ügyvédek esetében- büntető ügyszakban- kérdésként merült fel, hogy amennyiben a törölt ügyvéd korábban kirendelt védőként járt el, szükséges-e a bíróság részéről az irodagondnok ügyvéd védőként történő kirendelése, illetve a törölt ügyvéd korábbi kirendelése hatályvesztésének a megállapítása.

 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 85.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az irodagondnok – többek között – ellátja a halaszthatatlan jogi cselekményeket.

 

Ebből következően – a Pécsi Törvényszék büntető kollégiumvezetőjének álláspontja alapján- ha az irodagondnok benyújtja az adott ügyben a kamarai kijelölő határozatot, de nem tesz semmilyen nyilatkozatot, akkor a bíróság úgy tekinti, hogy ő viszi tovább a kirendelést.

Ennek tényét a bíró pervezető végzéssel megállapítja, majd ezt kiadja az irodagondnoknak, a terheltnek, valamint az ügyésznek.

Amennyiben az irodagondnok benyújtja az adott ügyben a kamarai kijelölő határozatot és egyúttal nyilatkozatot tesz, hogy a továbbiakban nem kívánja ellátni a védői feladatokat, a bíró erre figyelemmel a kirendelés hatályvesztését állapítja meg, ezt a végzést kiadja a terheltnek, irodagondnoknak, ügyésznek és egyidejűleg intézkedik az új védő kirendelése irán

Vissza