Hírek

Gyászhír2021-02-22 09:35:08

Dr. Bagi István volt pécsi ügyvéd 2021. 02.19-én elhunyt.

Családja fájdalmában mindazon kollégák osztozunk, akik őt személyesen ismerhettük, és együtt dolgozhattunk vele. Nemcsak ügyvédként, hanem magánemberként is tiszteletet, megbecsülést vívott ki magának. A jogi tudásán túlmenően az irodalom, a történelem, és a zene iránti szeretete is meghatározó volt az életében. Nem múlhatott el kamarai és munkaközösség rendezvény úgy, hogy ne zongorázott és énekelt volna. Sokunkat készített fel a szakvizsgára. Ezalatt az idő alatt nemcsak az eljárás- és anyagi jog ismereteket követelte meg tőlünk, hanem figyelemmel kísérte az olvasottságunkat, történelmi ismereteinket és a zene iránti fogékonyságunkat is. Hangsúlyt fektetett azokra az alapvető írott és íratlan szabályokra, amelyek az ügyvédi hivatásunk gyakorlása során mindenki számára követendők.

1965. május 7-én ügyvédjelöltként majd 1968. február 10-től ügyvédként dolgozott a Siklósi Járási Ügyvédi Munkaközösségben, 1972-től a Pécsi 2. sz. Ügyvédi Munkaközösségben.

1978-tól fegyelmi tanács tagként, majd 1983. október 22-től az oktatási bizottsági feladatain felül a kamara titkárának is megválasztották. 1995. december 7-én a Magyar Ügyvédi Kamara Kiváló Ügyvédi Munkáért emlékplakettet adományozott részére.

Az ügyvédi pályafutása alatt nemcsak kollégái, hanem a hivatásrend egyéb ágaiban dolgozók is szerették, tisztelték, tudása, tisztessége és megbízhatósága miatt.

1997. 06.27-től alkotmánybírói megválasztására tekintettel az ügyvédi tevékenységét szüneteltette, majd 2009. március 26-án a névjegyzékből való törlését kérte.

Büszkék voltunk alkotmánybírói megválasztására, ugyanakkor, azonban nehéz szívvel váltunk meg tőle, hiszen a mindennapjainkban hiányoztak a tanácsai, legyenek azok akár jogi, akár erkölcsiek, hiányoztak a beszélgetések, és a természetes iróniája, humora.

A Pécsi Ügyvédi Kamara életében Bagi István meghatározó személyiség volt.

Fájó szívvel búcsúzunk.

Teljes hír elolvasása

Gyászhír2021-02-22 09:14:38

A Pécsi Ügyvédi Kamara megrendülten értesült

DR. ÁCS IMRE

kollégánk váratlan haláláról.

KollÉgánk Csikóstőttősön, a szülőfalujában végezte az általános iskolát, majd ezt követően járműlakatos szakképzettséget szerzett.

Eztuán 1983-ban kapta meg a jogi diplomáját és 1987-ben szakvizsgázott. 1966-ban a Magyar Államvasutaknál helyezkedett el és 1991-től tagja volt a megalakított jogtanácsosi munkaközösségnek. 1991. 09.01. napjával jegyezte be kamaránk az ügyvédek névjegyzékébe, ahol is a tevékenységét csak rövid időre - főállású polgármesteri tisztségének betöltése alatt szüneteltette. Kollégánk jó humorú, természetetet kedvelő, közvetlen ember volt, aki a bírósági folyosón is örömmel mesélt  kutyáiról és vidéki, nyugodt életéről.

Emlékét őrizzük.

 

Teljes hír elolvasása

Továbbképzéssel kapcsolatos gyakori kérdések2020-11-16 06:28:18

Az OAB közzétette a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok listáját.

Teljes hír elolvasása

Földhivatali ügyfélfogadási rend2020-11-10 16:13:23

 

A járványügyi helyzetre tekintettel 2020. november 11. napjától (szerdától) a földhivatali ügyfélszolgálatokon kizárólag időpont foglalással történő ügyfélfogadás lesz.

Ügyfélfogadási időpontot az alábbi telefonszámokon lehet kérni:

 Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Komló) 72/896-166
 Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Mohács) 69/795-016
 Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Pécs) 72/795-778
 Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Siklós) 72/896-308
 Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. (Szigetvár) 73/795 100


Teljes hír elolvasása

A bírósági épületben tartózkodás rendje2020-09-21 16:08:46

A Pécsi Törvényszék Elnökének szabályzata az épületben tartózkodás szabályairól a járványügyi készültség idején.

Teljes hír elolvasása

Tájékoztató az elektronikus ügyfajtákról2020-06-08 09:44:40

A Pécsi Ügyvédi Kamaránál elektronikusan intézhető ügyek a következők az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alábbi rendelkezései kapcsán:

  • Üttv. 114-138. §: ügyvéddel szembeni fegyelmi ügyek
  • Üttv. 170-193. §: felvételi, módosítási, törlési kérelmek

A kezdeményezés lehetőségéről a következő linken kap tájékoztatást:


https://www.xn--mk-xka.hu/ugyseged

Teljes hír elolvasása

Távazonosítás - távelőttemezés2020-03-23 18:05:49

MÜk tájékoztató

Teljes hír elolvasása

OTP rendkívüli tájékoztató2020-03-23 18:04:39

A tájékoztatóból kiemelendő az alábbi, talán közérdeklődésre különleges számot tartó könnyítés:

"Tekintettel a kivételes helyzetre, mind a piaci, mind pedig a támogatott hitelek esetén a hitelkérelem befogadásához, illetve piaci hitelek esetén a kölcsön folyósításához az is elfogadható, ha az adásvétel tárgyában eljáró ügyvéd – az ügyfél felhatalmazása alapján - arról nyilatkozik, hogy a hiteligényléshez benyújtott adás-vételi szerződés eredeti példányát benyújtotta az illetékes földhivatalhoz.

A nyilatkozat akkor fogadható el, ha:
- a nyilatkozat és a földhivatalba benyújtott dokumentum elválaszthatatlan módon össze van fűzve (pl. öntapadós etikett címkével, amelyet a felragasztás után az ügyvéd szárazbélyegzővel látott el), vagy a nyilatkozat és földhivatalba benyújtott dokumentumot az ügyvéd elektronikusan hiteles formában, elektronikus úton (.es3 kiterjesztésű fájlként csatolva) küldi meg a Bank részére.
- Támogatott hitelek és állami támogatások esetén azonban legkésőbb szerződéskötésre rendelkezésre kell hogy álljon a földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés. A szerződéskötést megelőzően az érkeztett adásvételi szerződés tartalmának egyezőségét a Bank vizsgálja. Ha az ügyfél az igényléskor - a földhivatal jelenlegi gyakorlata miatt - nem tud érkeztetett adásvételi szerződést benyújtani
- a Bank nyomatékosan fel hívja a figyelmet arra, hogy szerződéskötésre kizárólag a korábban benyújtott adásvételi szerződéssel azonos tartalmú, érkeztetett adásvételi szerződés benyújtása esetén van lehetőség."

Teljes hír elolvasása

Változások a földforgalmi szabályozásban2019-01-17 10:29:26

Tájékoztató kiadvány

Teljes hír elolvasása

Gyámügyi Osztály betűfelosztása2018-05-14 07:45:50

Pécsi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztályának tájékoztatója

Teljes hír elolvasása